Orgaandonatie

Orgaandonatie kan levens redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen je organen na je dood verwijderd worden, tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij de dienst burgerzaken.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.