Openingsuren, wekelijkse rustdag en afwijking rustdag

Openingsuren

De wet op de openingsuren is van toepassing op kleinhandel en legt verplichte sluitingsuren op:

  • Voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en werkdagen voorafgaand aan een wettelijke feestdag
  • Voor 5 uur en na 20 uur voor de andere weekdagen
Rustdag

Elke handelaar moet wekelijks een dag sluiten. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken tijdspanne van 24 uur die start om 5 uur ’s morgens of om 13 uur ’s middags en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag. Iedere handelaar kiest vrij zijn wekelijkse rustdag en maakt deze kenbaar op een duidelijk zichtbare plaats in zijn zaak. Doet hij dat niet, dan valt zijn rustdag standaard op zondag.

De keuze van de rustdag telt telkens voor minimum 6 maanden.

Elke handelaar mag op een feestdag open doen. Valt de rustdag van een handelaar net voor een wettelijke feestdag, dan mag hij zijn rustdag verplaatsen naar de dag na de feestdag.

Afwijking van de rustdag

Het college van burgemeester en schepenen kan tot maximaal 15 periodes per jaar een afwijking van de rustdagen toestaan voor een bepaald geografisch gebied. Afwijkingen voor individuele handelaars kunnen niet.

In samenspraak met de middenstandsraad stelt het college jaarlijks een lijst op met 15 afwijkingen op deze wekelijkse rustdag. Zie bijlage hieronder.