Onderhoud bermen

Het maaien van de bermen gebeurt onder de voorwaarden van het bermbesluit. 

Regelgeving

In het bermbesluit staat dat bermen niet voor 15 juni gemaaid mogen worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas vanaf 15 september.

Het maaisel moet worden verwijderd binnen tien dagen na het maaien. De enige toegestane afwijking hierop is de veiligheidsmaaibeurt (voor 15 juni) om de verkeerstekens en de signalisatie vrij en zichtbaar te houden.

Langs autosnel- en gewestwegen zijn er jaarlijks drie grote maaibeurten:

  • veiligheidsmaaibeurt: voor 15 juni
  • eerste algemene maaibeurt: na 15 juni
  • tweede algemene maaibeurt: na 15 september

De effectieve uitvoeringsperiode van iedere maaibeurt is jaarlijks afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden.

De bermen langs de openbare gemeentewegen vallen onder het beheer van de gemeente. Voor vragen daarover neem je het best contact op met de dienst openbare werken. De bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen (wegen met nummers die beginnen met A, E, N, of R) zijn de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Problemen met maaien, beplantingen, overhangende takken, ... in Vlaanderen kan je online melden. Op die manier komt jouw melding bij de juiste wegbeheerder.