Nachtwinkels

Politiereglement

Als je in Malle een nachtwinkel, automatenshop of privaat bureau voor telecommunicatie wil uitbaten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan omschreven in het politiereglement nachtwinkel, automatenshop en privaat bureau voor telecommunicatie of automatenshops. Zie politiereglement in bijlage.

Toegang van de consument tot nachtwinkels is verboden vóór 18 uur en na 2 uur (afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Vergunningen

De vestiging van een nachtwinkel, automatenshop of van een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen. De uitbating is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door de burgemeester. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 2 jaar.

Vul het elektronische formulier in of druk het aanvraagformulier af en stuur het door naar de dienst lokale economie. 

Belastingen

De uitbater betaalt ook een belasting, volgens het geldende belastingreglement op nachtwinkels, automatenshops, privaat bureaus voor telecommunicatie of automatenshops. Zie geldend belastingreglement in bijlage.

De openingsbelasting werd vastgesteld op 6.600 euro en is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel, automatenshop, privaat bureau voor telecommunicatie. De openingsbelasting is een eenmalige belasting en verschuldigd bij elke opening van een nachtwinkel, automatenshop, privaat bureau voor telecommunicatie, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het reglement. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. De jaarlijkse belasting werd vastgesteld op 1.750 euro per handelszaak.

Vul hieronder het aangifteformulier in.