Mobiliteitsplan

Malle heeft een nieuw mobiliteitsplan. Hiermee kunnen we gericht mobiliteitsknelpunten in onze gemeente aanpakken.

De opmaak van het mobiliteitsplan was in samenwerking met het extern studiebureau Arcadis. Tijdens de opmaak heeft het mobiliteitsplan volgende fasen doorlopen:

 • Fase 1: Oriëntatienota
  In de eerste fase:
  • De opmaak van een inventaris en een synthese van de bestaande plannen en studies
  • Het geven van inzicht in de visies van de verschillende actoren
  • De omschrijving van de huidige mobiliteitsproblemen en het opstellen van een definiëring van het verdere onderzoek
 • Fase 2: Synthesenota
  In de tweede fase werd het plan opgebouwd. Er werden één of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario's ontworpen, gericht op het uitwerken en evalueren van een duurzame mobiliteit.
 • Fase 3: Beleidsplan
  In de derde en laatste fase werd het feitelijke mobiliteitsplan opgesteld. Het mobiliteitsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2022 en vind je onderaan.