Mobiliteitsplan

Malle werkt aan een nieuw plan om de mobiliteitsknelpunten in onze gemeente aan te pakken. Het huidige mobiliteitsplan van Malle dateert van 2000 en is dus dringend aan vernieuwing toe. Omdat mobiliteit een zaak is van alle Mallenaren willen we jou als inwoner van bij het begin betrekken bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Op woensdag 2 oktober organiseren we een eerste informatiesessie. Wij zijn bovendien nog op zoek naar kandidaten voor een tijdelijke, adviserende mobiliteitsraad.

Voor de opmaak van het mobiliteitsplan schakelt het gemeentebestuur het extern studiebureau Arcadis in voor ondersteuning. Het mobiliteitsplan wordt opgemaakt in drie fasen:

  • Fase 1: Oriëntatienota
    In deze fase maken we een inventaris en een synthese van de bestaande plannen en studies, krijgen we inzicht in de visies van de verschillende actoren, omschrijven we de huidige mobiliteitsproblemen en stellen we een definiëring op van het verdere onderzoek. Deze fase is ondertussen afgerond. De oriëntatienota vind je onderaan.
  • Fase 2: Synthesenota
    In de tweede fase wordt het plan opgebouwd. Daarvoor doen we eerst noodzakelijk aanvullend onderzoek. Op basis van die resultaten zullen we een trendscenario en één of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario’s gericht op duurzame mobiliteit uitwerken en evalueren.
  • Fase 3: Beleidsplan
    In de derde en laatste fase wordt het feitelijke mobiliteitsplan opgesteld, zoals gedefinieerd in het Mobiliteitsdecreet.

Oproep kandidaten mobiliteitsraad
Om het gemeentebestuur te adviseren bij de opmaak van het mobiliteitsplan, zijn we op zoek naar gemotiveerde inwoners. De tijdelijke mobiliteitsraad loopt van oktober 2019 tot december 2020 en bestaat uit een gevarieerde groep Mallenaren. We zijn dus niet alleen op zoek naar ervaringsdeskundigen, maar ook naar inwoners die elke dag gebruik maken van onze wegen, fietspaden, kruispunten, enzovoort. Ben je een inwoner, een handelaar, een leerling, een juf, lid van een vereniging, gebruiker van het openbaar vervoer, … We beoordelen de kandidaturen met als doel een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging samen te stellen uit alle maatschappelijke geledingen. 

Heb je een uitgesproken visie of mening over hoe onze gemeente op vlak van mobiliteit kan evolueren? Meer zelfs, heb jij de ambitie om hier een steentje in bij te dragen en mee een strategische langetermijnvisie voor onze gemeente uit te bouwen? Als lid van de tijdelijke mobiliteitsraad ben je een klankbord voor jouw doelgroep.

We rekenen op jou om constructief en inhoudelijk mee na te denken over de vraagstukken die we moeten oplossen. Je bent aanwezig op elke vergadering. De eerste data staan al vast: 12 november en 10 december om 20 uur. We vergaderen niet elke maand, dat hangt af van de fase waarin we zitten en de noodzaak. Als we vergaderen, is het de tweede dinsdag van de maand.

Herken je jezelf? Heb je er zin in? Motiveer waarom jij een belangrijk deel kan uitmaken van de mobiliteitsraad. Dien je kandidatuur in via het online invulformulier hieronder voor woensdag 9 oktober. We brengen alle kandidaten persoonlijk op de hoogte van onze beslissing.

Infosessie
Op woensdag 2 oktober organiseerden we samen met studiebureau Arcadis een eerste informatiesessie in de feestzaal van De Notelaar. We gaven meer uitleg over de opmaak van een mobiliteitsplan, de verschillende fases, waar we vandaag staan en wat de toekomst brengt. De presentatie vind je onderaan.

Participatie
Als Mallenaar kan je je steentje bijdragen tijdens een participatiemoment op dinsdag 19 november in de cafetaria van De Notelaar. Je kan dan jouw ideeën en suggesties op het vlak van mobiliteit met ons kan delen. Je leest er meer over in de Malse Courant editie november-december.