Middenstandsraad

De middenstandsraad is het adviesorgaan waarin lokale handelaars voor hen relevante thema's kunnen bespreken en adviezen uitbrengen naar het college van burgemeester en schepenen.

De middenstandsraad vergadert zes keer per jaar. Er is een vertegenwoordiging van de middenstandsverenigingen van Oost- en Westmalle en de schepen voor middenstand is steeds aanwezig, net als de ambtenaar lokale economie.

Wie geïnteresseerd is in de middenstandsraad kan contact opnemen met de dienst lokale economie.