Melding schade aan wegen

Het onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden die eigendom zijn van de gemeente is een taak van de ploeg wegen. Zij staan ook in voor de aanleg van overwelvingen. Verder zorgt de veegwagen voor propere straten en pleinen en zorgt de winterdienst voor ijzel- en sneeuwbestrijding.

Het onderhoud en beheer van de gewestwegen en autosnelwegen is de taak van Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorwaarden

Schade en gebreken aan wegen, fietspaden, voetpaden, straten, wegen, openbare verlichting, ... kan je online of telefonisch melden.

In zeer gevaarlijke situaties of bij een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, contacteer je best onmiddellijk de politie via het noodnummer 101.

Procedure

Online melding
Surf naar de website meldpunt wegen en vul alle gegevens in. De melding wordt automatisch doorgestuurd naar de juiste wegbeheerder.

Telefonische melding

  • Voor gemeentewegen bel je de dienst openbare werken
  • Voor gewestwegen bel je gratis naar 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur