Mantelzorgpremie

Mantelzorgers zijn essentieel binnen ons zorg- en welzijnssysteem. Dankzij hun engagement
is het voor een aantal zorgbehoevenden immers mogelijk om thuis te blijven wonen.
Vanaf 1 januari 2021 geeft Malle aan mantelzorgers die in Malle wonen een premie.

Dit is een uiting van waardering omdat we maar al te goed beseffen hoe cruciaal hun inzet is. Per zorgbehoevende, die niet in Malle dient te wonen, kan 1 mantelzorger die wél in Malle moet wonen de premie aanvragen. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 26 januari 2023 enkele wijzigingen aan het reglement van de mantelzorgpremie goed. De voorwaarden en het bedrag van de premie blijven ongewijzigd.

Voorwaarden

De zorgbehoevende

  • ontvangt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse sociale bescherming)
  • mag niet permanent in een instelling verblijven

De mantelzorger

  • is geregistreerd als mantelzorger bij de Vlaamse zorgkas
  • heeft zijn domicilie in Malle

De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt voor 1 jaar toegekend.

Om de premie te bekomen moet je het aanvraagformulier invullen en de nodige bewijsstukken bezorgen aan de sociale dienst van het OCMW. Het aanvraagformulier en reglement vind je bij downloads, onderaan deze pagina.

De premie wordt sinds 1 februari 2023 per kalenderjaar toegekend. Dit wil zeggen dat als je een nieuwe aanvraag doet, deze zal lopen tot het einde van dat kalenderjaar.

Voorbeeld: Je doet een aanvraag in maart 2023. Als je voldoet aan alle voorwaarden zal je premie toegekend worden tot 31 december 2023. Vanaf dan zal je premie jaarlijks verlengd kunnen worden in december en lopen van januari 20XX tot het einde van het jaar (31 december 20XX)

Als je een verlenging aanvraagt zal deze ook lopen tot het einde van het kalenderjaar. Als gebruiker van de mantelzorgpremie zal je op het einde van het jaar een herinneringsbrief ontvangen om jouw mantelzorgpremie te verlengen.

Procedure

Je kan voor je aanvraag terecht in het sociaal huis.