Mantelzorgpremie

Mantelzorgers zijn essentieel binnen ons zorg- en welzijnssysteem. Dankzij hun engagement
is het voor een aantal zorgbehoevenden immers mogelijk om thuis te blijven wonen.
Vanaf 1 januari 2021 geeft Malle aan mantelzorgers die in Malle wonen een premie.

Dit is een uiting van waardering omdat we maar al te goed beseffen hoe cruciaal hun inzet is. Per zorgbehoevende, die niet in Malle dient te wonen, kan 1 mantelzorger die wél in Malle moet wonen de premie aanvragen. 

Voorwaarden

De zorgbehoevende

  • ontvangt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)
  • mag niet permanent in een instelling verblijven

De mantelzorger

  • is geregistreerd als mantelzorger bij de Vlaamse zorgverzekering
  • heeft zijn domicilie in Malle

De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt voor 1 jaar toegekend.

Om de premie te bekomen moet je het aanvraagformulier invullen en de nodige bewijsstukken bezorgen aan de sociale dienst van het OCMW. Het aanvraagformulier en reglement vind je bij downloads, onderaan deze pagina.

Procedure

Je kan voor je aanvraag terecht in het sociaal huis: 

  • afspraak maken bij Heidi van Looy, 03 312 49 61