Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van jouw kind én zijn of haar foto
 • Ook de namen van de ouders staan erop
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Geldigheidsduur
Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De Kids-ID wordt niet vervangen wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind verhuist.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Sinds kort kan er ook op het gemeentehuis zelf een foto genomen worden. Deze dienst is gratis.

Voor kinderen onder de 3 jaar vragen wij nog wel om zelf voor een foto te zorgen van de fotograaf.

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code contact ouders om het cascadesysteem Hallo Ouders te activeren.

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Het is niet nodig dat je kind bij het afhalen van de kids-id aanwezig is.

Aanmaaktermijn
Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure. De kosten voor een spoedprocedure liggen dan wel een stuk hoger.

Let op: voor de spoedprocedure moet je je met een pasfoto aanmelden bij de dienst burgerzaken voor 15 uur.

Belgische kinderen in het buitenland
Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Bedrag

 • Kids-id: 7,70 euro
 • spoedprocedure voor 15 uur besteld (binnen een werkdag na de aanvraag): 105 euro
 • Kids-id zelf afhalen in Brussel (binnen een werkdag): 141,90 euro

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
 • indien het kind onder de 3 jaar is, een recente pasfoto van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's

Opgelet: het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag én bij de activering van de kaart.