Jeugdraad

De jeugdraad is een inspraakorgaan dat advies geeft over jeugdaangelegenheden. De leden komen zes keer per jaar samen. Elke jongere uit Malle mag de vergaderingen bijwonen.

De voorzitter van de jeugdraad is Nore Eggers. Heb je vragen over of voorstellen voor het jeugdbeleid in Malle? Contacteer haar via e-mail: nore.eggers@gmail.com.