Jaarlijkse evenementen

Zalfenkermis
zaterdag dichtst bij 17 januari

Jaarmarkt en kermis
Bergplein
eerste zondag na Pasen

Braderij en dorpskermis
eerste weekend van juli

Avondmarkt Hoogstraatsebaan
half juni

Augustuskermis
zondag voor 10 augustus

Volksspelen Hoogstraatsebaan
maandag na Augustuskermis

Volksspelen Schrobbershoek
zondag na 10 augustus

De Schakel
laatste zondag van augustus
www.schakel.be

Oostmalse Gordel
laatste zondag van augustus

Oogstfeest
Derde zondag van september

De juiste data van deze activiteiten worden aangekondigd via verschillende gemeentelijke communicatiekanalen zoals de website, sociale media, De Malse Courant en UIT in Malle.