Online aanvraag innname openbaar domein en signalisatievergunning

Vraag hier online een vergunning inname openbaar domein of een signalisatievergunning aan.

Wanneer je een deel van het openbaar domein wil innemen, heb je een vergunning nodig. Je neemt bijvoorbeeld een deel van het voetpad, fietspad, berm, parkeerstrook, rijbaan,.. in voor een verhuis, het plaatsen van een container, stelling of bouwkraan, wegenwerken of dak- en gevelwerken.

Wanneer en hoe doe je een aanvraag?

 • Innames met weinig hinder, voor een maximum periode 14 dagen.
  Bijvoorbeeld:
  een parkeerverbod voor een verhuis, levering, container op een parkeerstrook, stelling op een voetpad,…
  Doe de aanvraag online en dit minstens zeven werkdagen op voorhand.

 • Innames met verkeershinder (met of zonder omleiding) voor periodes langer dan 14 dagen.
  Bijvoorbeeld: het plaatsen van een bouwkraan, het uitvoeren van wegenwerken en nutswerken…
  Doe de aanvraag online

Parkeerverbodsborden (E3)

Het gemeentebestuur ontleent uitsluitend parkeerverbodsborden (E3), overige signalisatie moet de aanvrager zelf voorzien.

De parkeerverbodsborden kan je pas ophalen nadat je vergunning goedgekeurd is.

De parkeerverbodsborden mogen maximaal 5 werkdagen voor de vergunde periode opgehaald worden en moeten ten laatste 5 werkdagen na de vergunde periode terug gebracht worden.

Gemeentelijke magazijnen

Adres: Nijverheidsstraat 7, 2390 Malle (je rijdt binnen via de Industrieweg en meldt je aan, aan het bureau)

Openingsuren:
maandag tot donderdag 7 uur – 12 uur en 12.30 uur - 16 uur
vrijdag 7 uur – 12 uur

Procedure

Je hebt toelating nodig van de overheid (wegbeheerder) om werken te mogen uitvoeren op het openbaar domein.

Voor de gewestwegen moet je naast de inname openbaar domein die je van de gemeente krijgt, ook een vergunning aanvragen bij Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) via deze link

 • N12 - Antwerpsesteenweg / Turnhoutsebaan
 • N133 - Brechtsesteenweg
 • N153 - Herentalsebaan / Heihuyzen en N153 - Sint Lenaartsebaan
 • N14 - Lierselei / Hoogstraatsebaan

Bedrag

  Verhuis / Container / Werken / Kraan / Stelling / Andere 
1 tot 14 dagen Kostenloos
Langer dan 14 dagen Retributie wordt vanaf dag 1 gerekend
(0,50 euro X per begonnen m² x per begonnen dag)

Let op!: voor een inname op de gewestwegen rekent het Agentschap Wegen en Verkeer de retributie aan.