Individueel bezoldigd personenvervoer

Vergunning

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning 'individueel bezoldigd personenvervoer' nodig van de gemeente waar je wil exploiteren. De vergunning is voor 5 jaar geldig in heel Vlaanderen.

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

  • straattaxi
  • standplaatstaxi
  • ceremonieel vervoer
  • OV-taxi

Afhankelijk van het type vervoer dat je wilt uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder van een dienst van individueel bezoldigd personenvervoer verplicht een bestuurderspas op zak hebben.

Om een bestuurderspas te krijgen, moet je de volgende documenten voorleggen:

  • rijbewijs
  • medische keuring
  • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen
  • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen

Adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

De aanvraag gebeurt in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Procedure

Op het platform van Vlaanderen kan je zelf alle vergunningen, machtigingen of bestuurderspassen in verband met individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen en beheren.

Vraag hier een vergunning of bestuurderspas aan.

Bedrag

Vergunning

350.00 euro of 250.00 euro voor milieuvriendelijke voertuigen (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd)

Bestuurderspas

20.00 euro (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd)

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij de dienst mobiliteit