Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Artikel 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de aanvullende maatregelen voor de werking van de raad.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde haar huishoudelijk reglement goed op 31 januari 2019. Je vindt het huishoudelijk reglement hier terug.