Gemeenteraadscommissie omgeving

De gemeenteraadscommissie omgeving bereidt besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, verleent advies en formuleert voorstellen over de manier waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht in het kader van omgevingsdossiers (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, …). De commissie omgeving bestaat uit negen leden.