Erkenning en subsidies voor sportverenigingen

Erkenning
Sportverenigingen kunnen jaarlijks erkend worden. Hiervoor moet de sportvereniging voldoen aan de opgelegde erkenningsvoorwaarden. Deze vind je terug in het erkenningsreglement.

Jaarlijkse aanvraag
De vereniging is een bestaande reeds binnen de gemeente erkende vereniging die erkend wil worden. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Nieuwe aanvraag
De vereniging is een nieuwe vereniging die erkend wil worden (voorlopige erkenning) of een vereniging waarvan een eerdere erkenning werd ingetrokken.
Klik hier voor het aanvraagformulier.


Subsidies
De financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen gebeurt op twee manieren: een werkingssubsidie en een impulssubsidie. In de subsidiereglementen vind je de voorwaarden tot subsidiëring, de verdeelsleutel van de gelden en de verschillende subsidiecriteria terug.

Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina bij de bijlagen.

Klik hier voor het privacybeleid van de gemeente Malle.