Erkenning en subsidies voor sportverenigingen

Erkenning
Sportverenigingen kunnen jaarlijks erkend worden. Hiervoor moet de sportvereniging voldoen aan de opgelegde erkenningsvoorwaarden.

Vul het bijgevoegde aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst sport.

Voordelen erkende sportverenigingen:

  • Om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijk (school)sportinfrastructuur in Malle.
  • Om te genieten van het voordeelhuurtarief voor sportinfrastructuur die door de gemeente ter beschikking worden gesteld in Malle.
  • Om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke uitleendienst.
  • Om in aanmerking te komen voor subsidiëring door de gemeente.

Subsidies
De financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen gebeurt op twee manieren: een werkingssubsidie en een impulssubsidie. In de subsidiereglementen vind je de voorwaarden tot subsidiëring, de verdeelsleutel van de gelden en de verschillende subsidiecriteria terug.

  • Werkingssubsidie
    Zoveel mogelijk Mallenaren aan het sporten krijgen op een kwaliteitsvolle manier.
  • Impulssubsidie
    De vereniging ertoe aanzetten om meer en beter gekwalificeerde jeugdtrainers en jeugdsportcoördinatoren in te schakelen in de werking van de vereniging.

Ten gepaste tijde kan je hier het noodzakelijke aanvraagformulier vinden.

Belangrijke aandachtspunten:
- Gelieve de formulieren volledig aan te vullen / aan te passen waar nodig.
- Voeg alle noodzakelijke bewijsstukken toe.

Enkel sportverenigingen die volledig aangepaste en ondertekende aanvraagformulieren met de nodige bewijsstukken tijdig indienen, komen in aanmerking voor erkenning en/of subsidiëring.

Let op! Wanneer bij een bepaalde rubriek de bewijsstukken ontbreken, worden hiervoor geen punten toegekend!