Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • jouw identiteit online kan bevestigen
 • documenten elektronisch kan ondertekenen

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog vijf jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van jouw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Die is maar zes jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van jouw eID wordt er een brief met een pincode en een pukcode naar je domicilieadres gestuurd.

 • Je hebt je pincode nodig elke keer als je je eID wil gebruiken
 • Je hebt je pukcode nodig om jouw pincode de eerste keer in te stellen of als je je pincode niet meer weet, wil wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Sinds kort kan er ook op het gemeentehuis zelf een foto genomen worden. Deze dienst is gratis.

Procedure

Vanaf 12 jaar ontvang je automatisch een oproepingskaart om je eID bij de dienst burgerzaken aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je gaat vervolgens met je oproepingskaart en jouw huidige identiteitskaart naar de dienst burgerzaken. Drie tot vier weken later krijg je per brief bericht dat jouw eID klaar ligt.

Om de elektronische handtekening te gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met codes mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt. Je pincode kan bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4 en maximum 12 cijfers).

Let op: als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je drie weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen een of twee dagen. Let op: je moet je met een pasfoto aanbieden bij de dienst burgerzaken voor 15 uur.

Bedrag

 • elektronische identiteitskaart: 18,30 euro
 • duplicaat bij verlies of diefstal: 20,50 euro
 • duplicaat vanaf 2de verlies of diefstal: 23,80 euro
 • spoedprocedure voor 15 uur besteld (binnen 1 dag na aanvraag): 111,80 euro
 • zelf afhalen in Brussel: 147,10 euro

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kan, mag je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal)

Bij het afhalen van je eID:

 • je oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan