Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit zoekt het evenwicht tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en het klimaat.

De gemeente wil een duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen, waarin voorzien wordt in de mobiliteitsbehoeften van de huidige generatie, en waarbij deze van de toekomstige generaties niet in het gedrang komen. Duurzame mobiliteit is niet tegen de auto gericht, maar wil verkeersdeelnemers met elkaar verzoenen. Verder is het de bedoeling de mensen van een ander vervoergedrag te overtuigen.