Financiën

Van de grootste multinationals tot de sympathiekste vzw's: organisaties werken met een boekhoudsysteem waarin medewerkers alle inkomsten en uitgaven registreren. Voor lokale besturen heet dat systeem de Beleids- en Beheercyclus (BBC). Zoals de naam al meegeeft, koppelt BBC de boekhouding aan het beleid dat een gemeente voert. De dienst financiën heeft dan ook een belangrijke rol in het toepassen van dit systeem.


Onze organisatie plant al haar activiteiten, uitgaven en ontvangsten in het meerjarenplan. Dit plan beschrijft voor een periode van zes jaar wat we willen doen en hoe we dat willen betalen. In dit meerjarenplan zitten ook een aantal grenzen waar lokale besturen niet over mogen. Die grenzen moeten er voor zorgen dat lokale besturen voldoende geld in kas hebben en niet te veel schulden opbouwen.


Het meerjarenplan is een verzameling acties die we willen uitvoeren. Ieder jaar bekijken de raden in hoeverre dat gelukt is en welke financiële gevolgen dit heeft. De raden kunnen dit doen omdat de dienst financiën ieder jaar een jaarrekening opmaakt. De medewerkers van de dienst financiën brengen in dit rapport alle activiteiten, kosten en opbrengsten samen zodat we ieder jaar kunnen zien hoe we er voor staan, zowel op het vlak van de geplande acties als financieel.