Jaarrekening

De jaarrekening is een beleidsrapport, opgemaakt na het sluiten van het boekjaar, dat weergeeft wat de organisatie gedurende het boekjaar heeft gedaan en wat de financiële gevolgen hiervan waren.