Campus Kauri- Orthopedagogisch centrum Clara Fey

O.C. Clara Fey FAM biedt ondersteuning aan (jong) volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en eventuele gedrags- en emotionele stoornissen, bijkomende problematieken (vb. autisme, fysieke beperking,…).

We bieden gespecialiseerde dienstverlening aan die cliënten die daar nood aan hebben en stimuleren en ondersteunen het netwerk en reguliere diensten waar kan.

O.C. Clara Fey FAM begeleidt cliënten in alle levensfasen en -gebeurtenissen. We zijn ons bewust van het levensritme van onze cliënten en passen de intensiteit, frequentie en aard van de ondersteuning hieraan aan.

Campus Malle

Kauri 1, Kauri 2 en Maneschijn zijn gesitueerd op campus Malle. Kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking en gedragsproblematieken verblijven hier.

Dit is een woonvorm waar de nadruk ligt op beleving en verzorging op maat van elke cliënt.

Contact:

Receptie Clara Fey

Bethaniëlei 5

2960 Brecht (Sint-Job-in't-Goor)
T: 03/636.01.13

oc.clara.fey@fracarita.org