Belgisch paspoort

Een Belgisch paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Sinds kort kan er ook op het gemeentehuis zelf een foto genomen worden. Deze dienst is gratis.

Voor kinderen onder de 3 jaar vragen wij nog wel om zelf voor een foto te zorgen van de fotograaf.

Als je pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Procedure

Een reispas kan je aanvragen bij de dienst bevolking.

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 dagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaat wel een spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag voor 15 uur faxt, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd. Die spoedprocedure is wel duurder.

Belgen in het buitenland

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België
 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)
 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).

Bedrag

Gewone procedure

 • volwassenen: 70,54 euro
 • kinderen - 18 jaar: 35,00 euro
 • vluchtelingen/staatlozen: 66,54 euro
 • vluchtelingen/staatlozen - 18 jaar: 41,00 euro

Reispas 64 pagina's (kan alleen via spoedprocedure aangevraagd worden)

 • volwassenen: 253,85 euro
 • kinderen - 18 jaar: 223,85 euro

Spoedprocedure

 • reispas volwassenen: 253,85 euro
 • reispas kinderen: 223,85 euro
 • vluchtelingen/staatlozen: 243,85 euro
 • vluchtelingen/staatlozen - 18 jaar: 223,85 euro

Super spoed procedure

 • volwassenen: 313,85 euro
 • kinderen - 18 jaar: 283,85 euro
 • vluchtelingen/staatlozen: 303,85 euro
 • vluchtelingen/staatlozen - 18 jaar: 283,85 euro

Wat meebrengen?

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen indien het een kind onder de 3 jaar betreft
 • je oud paspoort (als je er een hebt) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.