Begraafplaatsen

De gemeente Malle heeft drie gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Westmalle: Sint Martinuskerk (oud kerkhof)
  • Westmalle: Oude Molenstraat (nieuw kerkhof)
  • Oostmalle: Bruintjensweg

Op elke begraafplaats is er een columbarium, een urnenveld, een strooiweide en plaats voor begraving in de gewone rij zonder concessie of in concessiegrond (enkel in Westmalle aan de kerk en begraafplaats Oostmalle).

Nieuwe concessies worden niet meer toegestaan.

Het verwijderen van grafzerken op de begraafplaatsen gebeurt door de dienst openbare werken conform de gemeenteraadsbeslissing van 26 december 2013. 

Voor wie?

Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen op onze begraafplaats worden begraven.

Procedure

De begrafenisondernemer geeft je meer informatie bij een overlijden en welke stappen je moet nemen.

Voor het verwijderen van een grafsteen moet je:

  • een brief schrijven aan het college van burgemeester en schepenen met de vraag tot de verwijdering van een graf
  • de juiste locatie aanduiden van het betreffende graf
  • gedenkstukken verwijderen als je ze graag zelf bijhoudt. De gemeente houdt niets bij.

De gemeente verwijdert enkel de zerk en de fundering, niet de kist of urne. De gemeente neemt enkel de bovengrondse verwijdering op zich, niet de ontgraving.

Voor de verwijdering van een grafsteen maak je een afspraak met de dienst openbare werken zodra ze de werken mogen uitvoeren. 

Bedrag

Een afdekplaat urnenveld kost 75 euro en een naamplaatje voor asverstrooiing kost 12,50 euro. Het naamplaatje is niet verplicht.