Assistentiewoningen

Wonen in een assistentiewoning biedt heel wat van voordelen. Enerzijds is de woning aangepast aan de mogelijkheden van de bewoner. Anderzijds kan de bewoner op een aantal extra faciliteiten een beroep doen:

  • crisiszorg: bij noodsituaties is er via een personenalarm 24/24 uur en 7/7 dagen onmiddellijke, gespecialiseerde medische hulp aanwezig.
  • overbruggingszorg: deze zorg sluit aan op crisiszorg en wordt voor een korte periode verleend in afwachting van zorg die door de bewoner zelf wordt gekozen.
  • woonassistent: tijdens werkdagen kunnen bewoners bij de woonassistent terecht voor hulp en informatie.

Elke assistentiewoning heeft een oppervlakte van 45 vierkante meter en bestaat uit een slaapkamer, een kleine badkamer en een afgescheiden woonkamer met ingebouwde keuken.

Alles bij de hand
Door de ligging van de assistentiewoningen kunnen de bewoners makkelijk gebruik maken van het aanbod van dienstencentrum de Ring. Ze kunnen elke werkdag een warme maaltijd eten, gebruik maken van de cafetaria, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure gaan, ...

Bijkomende accommodaties
Op de eerste verdieping zijn er enkele bijkomende accommodaties. Enerzijds is er een afvalberging zodat onze bewoners hun afval netjes kunnen sorteren. De werkmannen maken de afvalberging regelmatig leeg. Zo ligt er weinig tot geen afval in de woningen en moeten de bewoners geen vuilzakken of GFT-bandjes kopen.

Anderzijds is er een ruime wasplaats waar bewoners gratis hun was kunnen doen. Er zijn geen jetons, dus de machines zijn vrij te gebruiken. Elke woning mag één wasmachine en één droogkast tegelijk gebruiken, zodat meerdere bewoners tegelijk een wasje kunnen opzetten.

Inspraak 
In de assistentiewoningen is er ook inspraak van de bewoners mogelijk. Tijdens een driemaandelijkse gebruikersraad kunnen alle bewoners vertellen over het dagelijkse leven in de assistentiewoningen. Alle aanmeldingen (klachten, verbeteringen, tips) worden besproken en leuke activiteiten gepland.

Bij de woonassistent kunnen bewoners terecht met vragen en opmerkingen. Hij werkt voltijds voor het woonzorgcentrum en is bijna elke werkdag aanwezig. Zijn deur (tegenover de cafetaria) staat steeds open. Bewoners kunnen ook terecht bij de baliemedewerker of de directeur.

Bedrag

Een assistentiewoning wordt enkel verhuurd aan een dagprijs van 14,86 euro per dag. Deze prijs is standaard vastgelegd, maar wordt aangepast als je bijvoorbeeld een laag inkomen hebt. De aanpassing is enkel mogelijk na een grondig sociaal onderzoek.

De toewijzing van een gehuurde assistentiewoning gebeurt door een sociaal onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een maatschappelijk assistente van het OCMW. het onderzoek is gebaseerd op vier peilers:

  • de gezondheidstoestand van de kandidaat-bewoner
  • de huidige huisvesting van de kandidaat-bewoner
  • het inkomen van de kandidaat-bewoner
  • het sociaal netwerk van de kandidaat-bewoner.

Naast de huurprijs per dag betaal je ook nog een vergoeding per dag. Deze vergoeding wordt gebruikt voor het algemene onderhoud, de crisis- en overbruggingszorg, de woonassistentie, de verzekeringen, de aansluitingskosten van de telefoon, de kabeldistributie en digitale televisie. De kostprijs van de dagvergoeding kost 14,29 euro per dag. Voor twee personen betaal je 16,85 euro per dag.

De meeste basiskosten zijn gedekt via de dagvergoeding en de huur. Je betaalt zelf nog de maandelijkse verwarming- en elektriciteitskosten.