Afvalkrant

IGEAN milieu & veiligheid geeft op regelmatige tijdstippen een Afvalkrant uit. De Afvalkrant heeft het doel om mensen te informeren over alles wat verband houdt met milieubeleid en afvalpreventie. Ze wordt bedeeld in 28 gemeenten met een oplage van ca. 220.000 stuks.

Meer info

Meer informatie over de Afvalkrant vind je op de website van IGEAN.