Aanvraag ambulante handel

Ambulante handel is de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Voor een standplaats ambulante handel dien je een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen via onderstaand aanvraagformulier.

Bij de aanvraag van een standplaats in de gemeente bezorg je volgende documenten:

  • kopie leurkaart of machtiging als werkgever
  • kopie keuringsverslag installatie gas/elektriciteit (indien van toepassing)
  • bij een standplaats op privéterrein: schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel