Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden? Dan kan je dat melden aan de overheid.

Lokale politie

In de volgende gevallen, neem je best contact op met de lokale politie:

  • de situatie is dringend
  • of je kent de eigenaar van de dieren niet
  • of de dieren zijn gevaarlijk (bijvoorbeeld bijtende honden).

Meldingen van lawaaihinder (bijv. blaffende honden) of geurhinder zijn voor de gemeente of de lokale politie.

Meldpunt van verwaarloosde of mishandelde dieren

Problemen met dierenwelzijn in Vlaanderen kan je melden aan de dienst dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren, maar alleen als je de eigenaar van het dier kent. Ken je de eigenaar niet of is de situatie heel dringend, dan neem je best contact op met de lokale politie (zie hierboven).

Probeer het formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Dit is belangrijk om het dier snel te kunnen vinden. Anonieme meldingen kunnen niet behandeld worden, maar discretie wordt verzekerd.

Wat kan je melden?

  • Dierenmishandeling in woningen, kwekerijen, dierentuinen, asielen, weides, pensions, kermissen, ...
  • Problemen met de verkoop van dieren.
  • Katten en honden die door particulieren te koop worden aangeboden op sociale media (bijv. Facebook) of zoekertjes-websites (bijv. Kapaza). 

Erkenning noodzakelijk voor wie tegen betalen dieren opvangt

Volgens de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van 1986 en het Koninklijk besluit van 24/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, moet iedereen in Vlaanderen die tegen betaling een hond of kat opvangt over een HK erkenningsnummer van de dienst Dierenwelzijn, departement Omgeving beschikken.