Bewegwijzering, tijdelijke of permanente

Voor bewegwijzering van een manifestatie van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard heb je een vergunning van de gemeente nodig. Ook permanente bewegwijzering vereist een vergunning.

Voor wie?

Iedereen die een bewegwijzering wil plaatsen van tijdelijke of permanente aard in onze gemeente.

Alle doelgroepen die in aanmerking komen voor het plaatsen van permanente bewegwijzering zijn bij wet vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Deze bewegwijzering is gebonden aan strikte regelgeving. Best vraag je vooraf informatie bij de dienst mobiliteit als je permanente bewegwijzering wilt plaatsen.

Voorwaarden

De tijdelijke bewegwijzering moet steeds van tijdelijke aard zijn. Wat betreft de permanente bewegwijzering onderzoekt de dienst mobiliteit de wettelijkheid vooraleer een vergunning af te leveren.

Procedure

Schriftelijk gericht aan college van burgemeester en schepenen
Bijvoegen stratenplan met aanduiding waar de bewegwijzering zal staan
Termijn Tijdelijke bewegwijzering

aanvraag minstens 6 weken voor de manifestatie indienen via het evenementenloket op onze website:

evenementenformulier

  Permanente bewegwijzering hou er rekening mee dat deze aanvraag een langere tijd in beslag zal nemen

Bedrag

De kostprijs van de bewegwijzering (borden) is ten laste van de aanvrager. De permanente bewegwijzering langs gewestwegen wordt kosteloos geplaatst door de wegbeheerder.

De aanvrager van de tijdelijke bewegwijzering staat zelf in voor de plaatsing.

Afhandeling

Wie? Doet wat?
Aanvrager schriftelijke aanvraag indienen
Dienst mobiliteit Als het over gewestwegen gaat, vraagt de gemeente advies aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  Anders gaat de aanvraag ter goedkeuring naar het college van burgemeester en schepenen
  Tijdelijke bewegwijzering: de vergunning wordt bezorgd aan de aanvrager, waarna de aanvrager de borden mag plaatsen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade aan de borden of aan derden door de opstelling(swijze) van de borden.
  Permanente bewegwijzering: onze dienst neemt contact op met de aanvrager en bezorgt de vergunning. De borden worden door de wegbeheerder geplaatst.