Zwerfkatten

Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om nakomelingen van zwerfkatten die in het wild werden geboren. Deze katten hebben nooit met mensen leren omgaan. Ze zijn mensenschuw en nauwelijks of zeer moeilijk te socialiseren.

Voortplanting
Een poes kan twee of drie nesten per jaar krijgen en elk nest telt gemiddeld vier tot zes kittens. De asielen worden overstelpt met kleine katjes, een onhoudbare situatie.

Sterilisatie of castratie
De FOD Volksgezondheid stelde een kattenplan op waarbij alle asielkatten worden gesteriliseerd en geïdentificeerd voor je ze kan adopteren. Ben je eigenaar van een poes, dan moet je hier zelf voor zorgen.

Procedure

Contacteer de dienst leefmilieu als je zwerfkatten opmerkt in onze gemeente. De gemeente laat op haar kosten de zwerfkatten steriliseren. In samenwerking met een aantal vrijwilligers plaatsen ze een vangbak, zodat de zwerfkatten door een veearts gesteriliseerd of gecastreerd kunnen worden. Nadien worden de katten teruggeplaatst. Een gesteriliseerde zwerfkat herken je aan de geknipte driehoek in het rechteroor.