Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Deze tegemoetkoming is bedoeld om het welzijn van 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen of een handicap te versterken. Hoeveel tegemoetkoming je krijgt, hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt en van jouw (gezins)inkomen.

Je kan de aanvraag zelf online doen, maar het OCMW helpt je er ook graag bij. We onderzoeken voor welke financiële tegemoetkoming je als senior in aanmerking komt. 

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
 • Jouw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens zeven punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid. Deze schaal geeft de invloed van je handicap op het dagelijkse leven weer.
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Je moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van jezelf en jouw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • pensioen
  • beroepsinkomsten
  • vervangingsinkomen
  • spaargelden
  • beleggingen
  • eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,...)
  • verkoop of schenking van eigendommen

Procedure

Sinds 1 januari 2017 is de tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming en vraag je ze online aan of laat je je begeleiden door je ziekenfonds, gemeente of OCMW.

Je kan je tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (e-ID). Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (e-ID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en je partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als je de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of de sociale dienst van de gemeente.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit op het rekeningnummer van de begunstigde. Je moet niet verantwoorden hoe je het zorgbudget gebruikt.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Je kan het zorgbudget niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Wat meebrengen?

 • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
 • Je identiteitskaart en je pincode
 • Je bankrekeningnummer
 • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag

Verwittig je behandelend arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Meer info

Karen Bruylandts, Blijkerijstraat 53, 2390 Malle

tel. 03 312 49 61
e-mail: karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be

Karen is maatschappelijk assistente bij de sociale dienst en werkt enkel op afspraak.