Windturbines: openbaar onderzoek van 7 mei tot en met 5 juni

Drie bedrijven dienden een aanvraag in om vier windturbines te bouwen, waarvan drie op het grondgebied van Malle en één in Zoersel.

De aanvraag wordt behandeld en beslist door de deputatie van provincie Antwerpen. Naar aanleiding van deze aanvraag loopt er een openbaar onderzoek vanaf 7 mei tot en met 5 juni. Gedurende die periode ligt het dossier ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening.

Op de bijgevoegde kaart worden de locaties van de vier windturbines weergegeven. De vier windmolens komen op en rond het industrieterrein op de grens van Malle en Zoersel. Concreet zouden drie turbines gebouwd worden op het grondgebied van Malle en één in Zoersel. Deze windturbines hebben een maximum rotordiameter van 120 meter en een maximale tiphoogte van 200 meter.

Op 28 april 2020 ontving de gemeente Malle van de deputatie provincie Antwerpen de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit maakt deel uit van de procedure van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor 'de bouw en exploitatie van vier windturbines'.

Dossier inkijken op afspraak
Vanaf donderdag 7 mei ligt de aanvraag 30 dagen ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Nijverheidsstraat 7. Je kan het dossier tijdens de openingsuren komen inkijken. Voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers is het in deze coronatijden wel noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken op het nummer 03 310 06 32.

Het dossier inkijken en opmerkingen formuleren, kan tot en met vrijdag 5 juni 2020. Die dag eindigt het openbaar onderzoek.

Gepubliceerd op donderdag 7 mei 2020 17.13 u.