Wetgeving vrijwilligers

Heb jij al van de vrijwilligerswet gehoord? Deze wet is er om jou als vrijwilliger te beschermen, dus het is best handigĀ om je rechten en plichten te kennen. Als je vrijwillig werk doet, geef je eigenlijk een stukje van je tijd weg om mee te werken aan een initiatief of doel dat je zelf kiest.

Je bent vrijwilliger als:

  • je je inzet voor een organisatie zonder winstoogmerk
  • je er geen geld mee verdient
  • niemand je verplicht dit werk te doen

Meer info over de wetgeving vind je op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Gemeente en sociaal huis Malle hebben zelf ook heel veel vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Voor hen hebben we een uniform vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Elke vrijwilliger krijgt bij ons een contract. We hebben ook onze informatienota Vrijwilligers maken het verschil, waarin je alle informatie over je rechten (bijvoorbeeld verzekering) en plichten kan terugvinden.