Beekstraat en Molenweg (onderhoud gemeentewegen)

Algemene info

In het kader van de onderhoudswerken 2017 - 2019, werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen gemeente Malle en Pidpa voor de onderhoudswerken van Beekstraat en Molenweg.

Het voorontwerp voor de onderhoudswerken is klaar en werd in september 2018 goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen.

 

Voorziene planning: 

In het najaar van 2018 wordt het definitieve ontwerp verwacht, dat tijdens de winterperiode voorgelegd wordt aan het schepencollege en de gemeenteraad. Bij goedkeuring kunnen in de loop 2019 de werken aanbesteed worden. Een planning voor de uitvoering is nog niet bekend.