Beekstraat en Molenweg (onderhoud gemeentewegen)

Algemene info

In het kader van de onderhoudswerken 2017 - 2019, werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen gemeente Malle en Pidpa voor de onderhoudswerken van Beekstraat en Molenweg.

Het voorontwerp voor de onderhoudswerken is klaar en werd in september 2018 goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen.

Voorziene planning: 

In het voorjaar van 2021 wordt het definitieve ontwerp verwacht, dat aan het schepencollege en de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij goedkeuring kunnen in de loop 2021 de werken aanbesteed worden. Een planning voor de uitvoering is nog niet bekend.