Werken aan de Molendreef

Algemene info
De technische dienst van gemeente Malle begon in juli 2019 met de aanleg van een kantstrook in grasdals aan beide kanten van de Molendreef. Omdat de Molendreef een drukke verbindingsweg is tussen de Herentalsebaan en de Turnhoutsebaan wordt er gewerkt tijdens de schoolvakantie. Zo blijft de hinder beperkt. De werken zijn klaar voor de start van het nieuwe schooljaar.
 
De Molendreef is een smalle straat waar het soms moeilijk is voor voertuigen om elkaar te kruisen, zeker als er een vrachtwagen of bus door moet. Uitwijken in de zachte berm met aanpalende gracht is niet eenvoudig. Ook het passeren van voetgangers en fietsers zorgde voor onveilige situaties. De berm werd voortdurend stuk gereden om dan telkens weer te moeten herstellen.
 
Waarom grasdals?
De kantstrook in grasdals zorgt ervoor dat je kan uitwijken zonder onmiddellijk in de zachte berm te rijden. De bedoeling is uiteraard niet om in deze straat nog meer verkeer aan te trekken of bestuurders aan te moedigen om sneller te rijden. We kiezen daarom voor speciale grasdals die niet even vlot rijden als een rijbaan in asfalt. De werken zijn gelijkaardig aan die van de Lange Dreef, waar eerder ook langs twee kanten van de rijbaan een strook grasdals werd aangelegd.
 
De positie en afstand van de wegversmalling in betonblokken wordt bepaald naar aanleiding van een verkeerstelling die op een relevant tijdstip zal plaatsvinden.
 
De straat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.