Welzijnsvereniging KINA

KINA wv is een samenwerkingsverband tussen 29 OCMW's uit de provincie Antwerpen. KINA wv staat voor Welzijnsvereniging Regionaal Instituut voor Dringende Hulpverlening Krisisinfo-Netwerk-Antwerpen. Het doel van de samenwerking is om oplossingen te bieden voor problemen die een grensoverschrijdende aanpak vereisen.

KINA staat de OCMW's bij de uitvoering van hun taken bij rond verschillende thema's zoals crisisopvang, kwaliteitszorg, informatieveiligheid, lokaal sociaal beleid, sociale tewerkstelling, rechtshulp en schuldbemiddeling, ... 

Het OCMW Malle is lid van KINA en kan dus beroep doen op de dienstverlening van Kina. Bovendien is KINA gevestigd op het grondgebied van Malle. Om die reden zijn de gemeente Malle en het OCMW Malle verplicht om een aantal documenten op hun webtoepassing te publiceren. Het gaat om volgende documenten:

  • de lijst met besluiten van de algemene vergadering van KINA
  • de lijst met besluiten van de raad van bestuur van KINA
  • een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de statuten van KINA
  • een overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven van KINA.

Je vindt de lijsten met besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur van KINA vanaf augustus 2019 terug onderaan deze pagina, samen met een gecoördineerde versie van de statuten en een overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties van Kina. Voor de besluitenlijsten van de algemene vergadering en de raad van bestuur van KINA van voor augustus 2019 verwijzen wij u naar de website van KINA.

Bijlagen