Welzijnsschakel Malubimpa

Malubimpa is een Welzijnsschakel die streeft naar een inclusieve samenleving en de integratie van personen met migratieroutes.

Gedurende ons hele bestaan hebben we contact gehad met personen met een migratieachtergrond uit meer dan dertig verschillende landen, en hebben we hen gefaciliteerd en geholpen bij hun integratie in de gemeenschap.

  • Ons doel blijft om de ongelijkheidskloof te doorbreken voor een veilige en betere wereld. Om onze gestelde doelen te bereiken, organiseren we verschillende activiteiten en moedigen we de deelname van iedereen aan, zonder onderscheid naar huidskleur, geslacht, religieuze overtuiging en andere gronden.
  • Onze activiteiten omvatten onder meer het verwelkomen, begeleiden en verstrekken van relevante informatie aan nieuwkomers (asielzoekers en vluchtelingen) om hen te helpen toegang te krijgen tot verschillende openbare diensten, voornamelijk sociale huisvesting en juridische diensten.
  • Daarnaast faciliteren we soms het gezinsherenigingsproces door middel van juridische begeleiding. Nogmaals, om de kosten van voeding te verlagen, hebben we het transport naar de voedselbank grondig uitgewerkt, waar gezinnen en individuen toegang hebben tot voedsel voor duurzaam leven.
  • We organiseren ook gesprekstafels (conversatie tafel) ook voor vrouwen met verschillende achtergronden om samen te komen en kwesties van gemeenschappelijk belang voor hen te bespreken.
  • We blijven gevoelig voor de behoeften van kinderen. Voor degenen onder hen met migratieachtergrond, hebben we in contact gebracht met onze begeesterde vrijwilligers om hen te helpen bij het leren en verbeteren van hun taal (Nederlands)

Bij onze organisatie zijn we altijd bereid om meer te doen.