Welzijnsschakel Malle-Zoersel

Welzijnsschakel Malle-Zoersel heeft als doelstelling mensen uit de buurt die vereenzaamd zijn of zich uitgesloten voelen omwille van diverse redenen, zoals armoede, werkloosheid, financiële problemen, lichamelijke of geestelijke handicap, echtscheiding, weduwschap, of gelijk welke andere oorzaak, uit hun isolement te halen en hun waardigheid terug te geven of te herbevestigen. Dit doet de vereniging door vanuit een menselijke bewogenheid en in alle anonimiteit vanuit concrete noden, langs een geheel van activiteiten. Hierbij wordt geen enkele persoon uitgesloten, wat ook zijn of haar voorgeschiedenis of levensbeschouwing is. De vereniging geeft uitgesloten en kansarme gezinnen zowel morele als materiële ondersteuning in hun dagelijks leven.

'Onze leden zijn over het algemeen van een zekere leeftijd, en wij trachten daarom door allerlei speelse activiteiten ook het jongere publiek aan te trekken. Welzijnsschakel Malle-Zoersel doet beroep op vrijwilligers, heeft geen eigen inkomsten en kan slechts voortleven dankzij hulp van de gemeente, sponsering en giften.'