Wegwijs naar steun voor ondernemers!

Voor heel wat Vlaamse ondernemers is steun noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op hun zaak te overleven. Daarom voorzien de overheid en andere instanties een steunpakket om hen een hart onder de riem te steken.

Dankzij premies, beschermingsmechanismen of versoepeling van betalingsverplichtingen, kunnen ondernemers een financieringsnood overbruggen.

Hier bieden we een overzicht van alle steun, van zowel Vlaamse als federale overheden en instanties.

De voornaamste steunmaatregelen van de Vlaamse Regering op een rijtje:

  • Handelshuurlening: De Vlaamse Regering voorziet een handelshuurlening voor ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijk hun handelshuur kunnen betalen. Deze lening kan nog tot 1 maart 2020 aangevraagd worden. Alle info via vlaio.be/handelshuurlening.
  • Vlaams Beschermingsmechanisme: Het Vlaams Beschermingsmechanisme vervangt dit najaar de corona hinderpremie van het voorjaar. Ondernemingen die door de coronamaatregelen een omzetverlies van minstens 60% hebben, of verplicht moeten sluiten kunnen steun krijgen voor de periode 1 oktober – 15 november en daarna ook voor de periode 16 november – 31 december. Alle info via vlaio.be/nieuwbeschermingsmechanisme.
  • Winwinlening: De Vlaamse Regering wil tijdens de coronacrisis het slapend geld van de Vlaming activeren en inzetten om kmo’s te versterken. Daarom wordt de populaire winwinlening van PMV/z uitgebreid en versoepeld. Alle info via pmvz.eu/winwinlening.
  • Vlaamse Kredietbemiddelaar: Wanneer de communicatie tussen de ondernemer en de bank niet vlot verloopt, kan de Vlaamse Kredietbemiddelaar te hulp komen. Deze dienst tracht met een neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor financieringsproblemen. Alle info via vlaio.be/kredietbemiddelaar.

Specifieke steun voor de event-, cultuur- en horecasector

Ondernemers werkzaam in de sectoren cultuur, horeca en evenementen worden zwaar getroffen door het coronavirus. Voor deze sectoren biedt VLAIO een overzicht van steun in de Subsidiedatabank:

Alle steunmaatregelen via de VLAIO-kanalen

VLAIO bundelt alle steunmaatregelen voor ondernemers van de Vlaamse overheid, maar ook van andere overheden en instanties, via ‘nood aan financiële ademruimte’ op vlaio.be/corona en via de filter ‘coronavirus’ in de Subsidiedatabank.

Je kan steeds contact opnemen met het VLAIO Contact Center, dagelijks bereikbaar via 0800 20 555. Echter, vragen over wie verplicht moet sluiten of welke activiteiten zijn toegelaten, stel je best aan de FOD Economie. Zij zijn hier de bevoegde overheid, en te bereiken via 0800 120 33 en op www.infocoronavirus.be.

Ondernemers blijven ook steeds op de hoogte van de laatste subsidies, initiatieven en steunmaatregelen door zich in te schrijven op de VLAIO nieuwsbrief.

Gepubliceerd op vrijdag 20 november 2020 10 u.