Vrijwilliger in het zuiden

Ga jij enkele weken of maanden aan de slag als vrijwilliger bij een project in het zuiden of doe je voor school een stage bij een project in het zuiden?

Weet dan dat elke inwoner van Malle die als vrijwilliger of stagiair meedraait in een ontwikkelingsproject een toelage van 500 euro kan aanvragen. Dit bedrag wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager, maar dient integraal doorgestort of besteed te worden aan het project. De toelage kan niet gebruikt worden om eigen kosten te financieren zoals reis- en verblijfskosten.

De aanvraag wordt minimum 30 kalenderdagen voor vertrek ingediend via het aanvraagformulier.

Elke aanvraag wordt onderzocht en geadviseerd door het bestuur van de mondiale raad dat een advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen. Binnen de maand na de aanvraag krijg jeĀ een antwoord.

Ontvang je een toelage, dan verwachten we van je dat je een filmpje van 1 à 2 minuten maakt over je ervaringen dat we mogen gebruiken om andere Mallenaren warm te maken voor een vrijwillig engagement in het zuiden.