Vragen over je afspraak of uitnodiging? Bel het callcenter van het vaccinatiecentrum op 03 201 50 40  

Na de vaccinatie van de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra en het personeel in de zorginstellingen zijn momenteel de 65-plussers aan de beurt. Daarna worden stelselmatig de andere leeftijdscategorieën uitgenodigd voor hun coronaprik in het vaccinatiecentrum.

We merken dat veel inwoners vragen hebben in verband met hun vaccinatie, uitnodiging of een plekje op een reservelijst. De meeste antwoorden vind je terug op de website www.laatjevaccineren.be. Het antwoord op jouw vraag toch niet gevonden? Hieronder zetten we nog eens op een rijtje waar je met welke vragen precies terecht kan:

Vaccinatie, afspraken en uitnodiging
Heb je een vraag over je afspraak of je uitnodigingsbrief, neem dan contact op met het callcenter van het vaccinatiecentrum op het nummer 03 201 50 40. Als de wachttijd lang oploopt, raden we aan om op een later moment terug te bellen. Opgelet: met vragen over je uitnodiging kan je NIET terecht bij het onthaal van de gemeente Malle.

Echte medische vragen of vragen over de vaccins stel je best aan je huisarts. 

Beperkte mobiliteit
Mensen met een beperkte mobiliteit mogen zich laten vergezellen door een begeleider als ze zich komen laten vaccineren. Heb je toch problemen om in het vaccinatiecentrum te geraken voor je vaccinatie? Geef dan een seintje via 03 310 05 24 of vaccinatie@malle.be. We zoeken dan samen met jou naar de beste vervoersoplossing van en naar het vaccinatiecentrum. Opgelet: op dit telefoonnummer kan je NIET terecht met vragen over je vaccinatie en je uitnodiging.

Thuisvaccinatie
Kan je je door gezondheidsproblemen niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, ook niet met hulp, dan zal je in overleg met je huisarts thuis gevaccineerd worden. Met vragen over eventuele thuisvaccinatie kan je uitsluitend terecht bij je huisarts en dus NIET bij het callcenter van het vaccinatiecentrum.

Reservelijst
Via QVax kan je je online inschrijven op de elektronische reservelijst voor vaccinatie. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent. Als het vaccinatiecentrum Voorkempen mensen nodig heeft om vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, roepen ze via de elektronische reservelijst van QVax automatisch de mensen met hoogste prioriteit (bijvoorbeeld de oudsten) op. Je krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het vaccinatiecentrum te begeven.

In De Malse Courant van mei berichten we ook uitgebreid over de vaccinatiecampagne en bieden we een antwoord op nog een aantal andere pertinente vragen. Dit infoblad valt één van de volgende dagen in je brievenbus. 

We hopen uiteraard dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd geraakt, maar beseffen dat het inenten van de volledige volwassen bevolking heel wat tijd vergt. We vragen dan ook om nog even geduld te oefenen. Je komt zeker aan de beurt!

Vaccinatiecertificaat

Je vaccinatiecertificaat is beschikbaar vanaf 48 uur na je vaccinatie. Soms kan het ook langer duren. Dit is grotendeels afhankelijk wanneer het vaccinatiecentrum de gegevens invoert in de centrale vaccinatiedatabank. Vanaf dan kan je je vaccinatiecertificaat downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel, myhealthviewer of via de mobiele app CovidSafe.be

Ontvang je liever een papieren versie van je vaccinatiecertificaat? Bel naar het nummer 078 78 78 50. Deze helpdesk van de Vlaamse overheid is bereikbaar van 9 tot 19 uur op weekdagen. Houd je rijksregisternummer bij de hand. Je ontvangt het certificaat enkele dagen later per post.

Opgelet: het vaccinatiekaartje dat je krijgt onmiddellijk na je vaccinatie is geen officieel vaccinatiebewijs. 

Gepubliceerd op donderdag 22 april 2021 18.52 u.