Vraag een verwarmingstoelage aan via het Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die moeite heeft om zijn energiefactuur te betalen.

Om in aanmerking te komen voor een toelage, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

  • je verwarmt je (huur)woning met mazout, petroleum of propaangas.
  • je hebt ofwel een begrensd inkomen; ofwel een schuldoverlast; ofwel een uitkering van het OCMW, RVA of een sociale uitkering.

Indien je aan beide voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking. Binnen 60 dagen na de levering van de brandstof contacteer je de sociale dienst. Zij gaan na of je wel degelijk voldoet aan de voorwaarden en of het adres vermeld op de factuur hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op de identiteitskaart.

Het terugbetaalde bedrag hangt af van twee zaken: de brandstofsoort en de stookolieprijs. Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter de tussenkomst. Het fonds komt tussen voor maximum 210 euro per jaar per gezin en maximum 1.500 liter per jaar per gezin.

Gepubliceerd op maandag 17 december 2018 16.50 u.