Het Vlaams Woninghuurdecreet: nieuwe regels voor huren en verhuren

Ben je (ver)huurder van een woning of appartement? Weet dan dat het Vlaams woninghuurdecreet van toepassing is voor woninghuurovereenkomsten die gesloten worden na 1 januari 2019 voor een woning of appartement waarop de huurder gedomicilieerd is.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Waarborg
Voortaan mag de verhuurder een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen. De huurder kan de waarborg op verschillende manieren voorzien, een geldsom storten op een geblokkeerde rekening, een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling of een bankwaarborg met tussenkomst van OCMW.

Huurcontract van korte duur
Je kan als huurder een huurovereenkomst van korte duur (3 jaar of minder) vroegtijdig opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Hou er wel rekening mee dat je een opzeggingsvergoeding moet betalen. De verhuurder kan de huurovereenkomst van korte duur niet vroegtijdig opzeggen.

Huurprijs, kosten en herstellingen
De huurder en verhuurder kunnen op elk moment een herziening van de huurprijs overeenkomen, als de verhuurder energiebesparende investeringen aan de woning heeft gedaan. Het woninghuurdecreet bepaalt ook wie welke kosten en lasten moet betalen en geeft een lijst van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is, zoals het gras maaien, gebroken glas, kapotte stopcontacten, verloren sleutels,... Verwittig steeds je verhuurder wanneer herstellingen nodig zijn, anders moet je ze zelf laten uitvoeren.

Brandverzekering
Als verhuurder en huurder ben je verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Als huurder ben je aansprakelijk voor brand of waterschade, tenzij je kan bewijzen dat de brand niet door jouw schuld is ontstaan.

Verkoop van de woning
Als de verhuurde woning van eigenaar verandert, moet je als nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst respecteren, ook als ze niet geregistreerd is. De nieuwe verhuurder kan de overeenkomst enkel beëindigen volgens dezelfde opzeggingsvoorwaarden die ook voor de eerste verhuurder golden.

Medehuur
Het woninghuurdecreet heeft voortaan een duidelijke regeling voor huurders die samen een woning huren. Gehuwden of wettelijke samenwonende partners zijn altijd beiden officieel huurder, ook als de overeenkomst reeds bestond voor het huwelijk of wettelijke samenwoning, of maar door één van beiden ondertekend werd. Bij feitelijke samenwoners wordt de nieuwe bewoner niet vanzelf medehuurder. De huurder en de feitelijk samenwonende moeten daarvoor toestemming vragen aan de verhuurder. Als één van de feitelijk samenwonenden de woning wil verlaten, kan hij de huurovereenkomst in zijn naam opzeggen.

Meer informatie over het nieuwe woninghuurdecreet vind je op www.woninghuur.vlaanderen.be

 

Wist je dat de Ideale Woning bescheiden appartementen verhuurt op de site van de Notelaar? De energiezuinige nieuwbouwappartementen hebben een slaapkamer, een ruime woonkamer met open keuken en een badkamer. Ideaal dus voor wie op zoek is naar een appartement in Malle en graag in het centrum van Oostmalle wil wonen. Interesse? Voor meer informatie kan je terecht bij De Ideale Woning op het nummer 03 320 29 70.

Gepubliceerd op maandag 18 maart 2019 15.30 u.