Vlaams beschermingsmechanisme

Naar aanleiding van de stijging van het aantal coronabesmettingen en de bijhorende veiligheidsmaatregelen besliste de Vlaamse Regering om een Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven in te voeren. 

Het beschermingsmechanisme is een antwoord op de toenemende vraag vanuit verschillende sectoren (o.m. marktkramers, foorkramers, eventsector, horeca, retail, …) naar bijkomende ondersteuning en kan men beschouwen als een aanvulling op eerdere premies.

Wie komt in aanmerking?

Bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen van de coronahinderpremie of de compensatiepremie én die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen hebben van 6.996,89€ en als loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld.

Bovendien komen ook de zaken die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli n.a.v. de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit vloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid komen in aanmerking. Bij voorbeeld: de verplicht gesloten fitnesscentra in een deel van de provincie Antwerpen op basis van provinciale politieverordening.

Let op: ondernemingen die vrijwillig gesloten blijven, ontvangen geen steun.

Steunbedrag

Het steunbedrag verschilt per onderneming en is gelijk aan 7,5 % van de omzet tijdens dezelfde periode (augustus/september) in 2019. De maximale steun bedraagt 15.000€.

Dit maximum geldt niet in volgende gevallen:

  • Zaken die minder dagen geopend zijn dan in dezelfde periode van vorig jaar: halvering van het steunbedrag
  • Bepaalde groepen zelfstandigen in bijberoep: halvering van het steunbedrag
  • Traiteurs, cateraars, en alle zaken waar maaltijden worden verbruikt, die geen witte kassa gebruiken: max. 3.000€.

De ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2000€ aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Aanvragen

Het beschermingsmechanisme moet tussen 1 oktober en 15 november worden aangevraagd.

Meer info via deze link

Gepubliceerd op dinsdag 18 augustus 2020 9 u.