Vervolg Grootschalig Impactonderzoek

Gemeente Malle neemt deel aan het Grootschalig Impactonderzoek door Universiteit Antwerpen en LMR, met steun van UNIZO en VVSG. Een eerste bevraging in het najaar 2020 werd door 86 Malse ondernemers ingevuld. Op basis van deze bevragingen werd een eerste rapport met resultaten opgesteld.

Een tweede bevraging zal eind maart 2021 doorgestuurd worden. Jullie krijgen tot begin mei (een 6-tal weken) de kans om de bevraging in te vullen.

Niet enkel de ondernemers die de eerste bevraging invulden, krijgen de kans om de tweede vragenlijst in te vullen! Alle ondernemers worden aangespoord om deel te nemen aan de tweede bevraging. Alleen als heel wat ondernemers deelnemen, kunnen we als gemeente conclusies trekken voor de toekomst!

Waarover gaat dit precies?

Voor diegenen die de vorige oproepen gemist hebben! Er loopt momenteel een grootschalig impactonderzoek door Universiteit Antwerpen en LMR, met steun van UNIZO en VVSG. Dit onderzoek zal de impact van de coronacrisis op de lokale economie meten. Ook gemeente Malle heeft zich voor dit onderzoek ingeschreven en vraagt aan zijn lokale ondernemers, handelaars, horeca-uitbaters, vrije beroepers en dienstverleners in onze gemeente een online bevraging in te vullen. Uit de analyse van deze teruggestuurde vragenlijsten zal blijken hoe groot de impact van corona is op de lokale economie in Malle, wat de verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe we als gemeente de lokale ondernemer kunnen ondersteunen. Het onderzoeksteam zal alle ingestuurde data verwerken en analyseren. Dit zal resulteren in een persoonlijk onderzoeksrapport op maat van onze gemeente. Aan de hand van dit rapport zullen wij als gemeente kunnen bekijken welke stappen we verder kunnen ondernemen.

Gepubliceerd op donderdag 28 januari 2021 9 u.