Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Omschrijving 

Ieder kind heeft het recht om graag gezien te worden, mensen om zich heen te hebben die hem/haar nemen voor wie hij of zij is. Ook kinderen en jongeren die om gelijk welke reden ondersteuning vanuit de jeugdhulp nodig hebben of een opname nodig hebben, hebben graag mensen om zich heen. Zeker dan moet je er niet alleen voor staan… Voor kinderen en jongeren is het niet altijd gemakkelijk om alle stappen in en naar de jeugdhulp alleen te zetten. Vaak zullen hun ouders hen hierin ondersteunen. Maar soms gebeurt dit niet, wil de minderjarige dat liever niet of heeft de minderjarige andere belangen dan zijn ouder(s). Daarom kan een minderjarige – ongeacht zijn leeftijd - zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Als vertrouwenspersoon ben je in de eerste plaats iemand bij wie de minderjarige zich goed voelt, en met wie hij een vertrouwensband kan opbouwen. Je bent een steunfiguur die luistert naar de wensen en noden en los van het hulpverleningstraject aandacht voor hem of haar heeft.

De minderjarige kan bij jou terecht met vragen, bedenkingen en zorgen over zijn situatie. Op vraag van de minderjarige kan je als vertrouwenspersoon de minderjarige vergezellen naar contacten met jeugdhulpverleners. Op officiële momenten kan jij als vertrouwenspersoon de jongere vergezellen als zijn supporter of het perspectief van de jongere belichten als die dat zelf niet ziet zitten.

 Vereisten

- Goesting hebben om kinderen en jongeren die het moeilijker hebben te steunen.
- Luisterend oor, begrip en geloof in de mogelijkheden van de jongere.
- Het kind of de jongere ondersteunen om zijn stem luider te laten klinken.
- Samen met het kind of jongere en aanwezige steunfiguren nadenken over zijn wensen en dromen.
- Je houdt contact met een frequentie die voor jou en jongere mogelijk en wenselijk is.
- Op vraag van het kind of de jongere kan je die bijstaan bij overleg, krijg je toegang tot zijn dossier.

- Je bent bereid om je minstens voor één jaar te engageren
 Wij bieden

De vertrouwenspersoon krijgt ondersteuning van LUS vzw om zijn rol naar behoren te vervullen. Vorming, coaching en ondersteuning zijn aanwezig.

Meer info?

Lus vzw
0497 43 59 23
info@lusvzw.be
www.lusvzw.be