Vergunning voor bewegwijzering

Duidelijke en eenvoudige wegwijzers zorgen voor een overzichtelijker en veiliger wegbeeld. De wegbeheerder (de gemeente of het Agentschap Wegen en Verkeer) plaatst en beheert alle wegwijzers op openbaar domein. 

Zelf een wegwijzer naar je bedrijf of zaak plaatsen, mag dus niet. Het agentschap Wegen en Verkeer verwijdert wegwijzers langs gewestwegen die niet stroken met de reglementering.

Voor het tijdelijk bewegwijzeren van evenementen of van fiets- of wandelroutes moet je toestemming vragen aan het gemeentebestuur. Wil je tijdelijke wegwijzers langs een gewestweg, dan moet je ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toestemming vragen.

Procedure

Om wegwijzers (zowel permanent als tijdelijk) langs gemeentelijke wegen te plaatsen, heb je een vergunning nodig. De aanvraag voor deze wegwijzers richt je aan het college van burgemeester en schepenen en kan je indienen bij de dienst mobiliteit.

Meer info

Meer informatie over bewegwijzering langs gewestwegen vind je hier.