Seniorenraad

De seniorenraad is een gemeentelijke adviesraad die zich tot doel stelt de belangen van de 55 plussers van Malle te behartigen.

De eerst volgende Algemene Vergadering is voorzien op 16 oktober 2020, om 14 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Omwille van de coronamaatregelen is de Algemene Vergadering van 8 mei geannuleerd.

We maken een voorzichtige prognosse en focussen op een AV op 16 oktober. 

Ook het seniorencafé blijft to nader bericht gesloten.

Hou het gezond!

De seniorenraad bestaat uit:

  • een Algemene Vergadering
  • een Dagelijks Bestuur
  • naar behoefte op te richten werkgroepen die zowel een tijdelijk als een meer permanent karakter kunnen vertonen.

Alle inwoners van Malle, met uitzondering van politieke mandatarissen, die minstens 55 jaar oud zijn, kunnen als stemgerechtigde deel uit maken van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft als enige de bevoedgheid om adviezen en voorstellen de formuleren.

De seniorenraad kiest onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter en vier andere leden. Samen met de schepen, bevoegd voor senioren, en een vertegenwoordiger van het OCMW vormen zij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft als opdracht de agenda van de Algemene Vergadering op te maken en de Algemene Vergadering bijeen te roepen. De Algemene Vergadering vergadert ten minsten drie maal per jaar.

Samenstelling bestuur:

voorzitter: de Kort Corry
ondervoorzitter: Andrea Leirs 
penningmeester: August Daems
bestuursleden: Mieke Van den Bossche, Jef Van der Auwera

In de bijlagen vindt u een overzicht van de tot op heden uitgebrachte adviezen.

Een van de verwezenlijkingen is het seniorencafé dat elke week plaats heeft op vrijdag van 14 h tot 17 h in zaal E van het gemeenschapscentrum Alice Forceville, Sint Jozeflei, 26. De activiteiten in het seniorencafé zijn opgeschort tot eind augustus. Herstart afhankelijk van de corona maatregelen. 

Het memorandum (2018) werd in 2019 overgemaakt aan het gemeentebestuur ter gelegenheid van het participatiemoment ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan. (zie bijlagen).

Adres

Adres
Blijkerijstraat 53 , 2390Malle
Tel.
03 312 49 61
E-mail
karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be

Contact

de Kort Corry

Voorzitter

de Kort Corry

Adres
p/a Blijkerijstraat 53 
Tel.
03/311.63.94
E-mail
seniorenmalle@gmail.com

Secretaris

Adres
p/a Blijkerijstraat 53