Vang jij deze zomervakantie een kind op in jouw gezin?

Organisatie Euro-Children is op zoek naar gastgezinnen die in de zomervakantie een kind uit een probleemgebied in Europa wil opvangen.

Dit jaar verwelkomt Euro-Children 25 kinderen in Vlaanderen, waarvan 20 voor de eerste keer. De kinderen komen uit het zuidoosten van Wit-Rusland, op ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.

De kernramp in Tsjernobyl dateert intussen van meer dan 30 jaar geleden, maar is nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge
stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor
velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet
gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog
ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.

De kinderen ondervinden niet enkel de gevolgen van blootstelling aan radioactiviteit, maar leven ook in een permanent vervuilde omgeving met nutriëntenarme voeding. Hierdoor sukkelen ze vaak met een algemeen zwakkere gezondheid. Door op vakantie te komen naar hier, krijgt hun gezondheid een enorme boost, al is het maar voor enkele weken. 

Dit jaar komen 20 jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar voor het eerst naar België. Voor hen zoekt Euro-Children nog gastgezinnen die een vriendschapsband willen onderhouden, zowel met het kind als hun ouders.

Wil jij deze zomer een van de kinderen tijdelijk opnemen in jouw gezin? Neem dan contact op met Euro-Children via info@euro-children.be of 0495 67 82 37. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Euro-Children: https://www.euro-children.be/

Gepubliceerd op woensdag 18 november 2020 11.21 u.