Update Corona: versterkte maatregelen na richtlijnen federale regering

De nationale veiligheidsraad heeft op vrijdagavond 27 maart 2020 beslist om de bestaande maatregelen te verlengen tot en met zondag 19 april 2020.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke essentiële maatregelen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is essentieel.

Toch zijn er extra inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om maatregelen te nemen en ze vooral na te leven!

De versterkte maatregelen en de impact op de gemeentelijke dienstverlening lees je op www.malle.be/corona

Volg alle recente informatieĀ op www.info-coronavirus.be.

Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020 13.10 u.