Trage wegen

Malle telt heel wat wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Op dit moment brengen we al deze trage wegen in kaart en bekijken we welke een straatnaam mogen krijgen. Van 1 juni tot en met 18 juni kan je op jouw favoriete straatnamen stemmen via denkmee.malle.be.

Wat? 
Malle heeft heel wat trage wegen. Dat zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt in feite enkel af van de gebruikers.

Trage wegen hebben een aantal voordelen. Het zijn veilige en aangename verbindingen naar de school of het dorpscentrum. Vaak zijn ze historisch gegroeid en vormen ze levend erfgoed waarover al veel verhalen bestaan. Ze hebben een meerwaarde voor de natuurontwikkeling en worden ook recreatief gebruikt om op adem te komen, weg van de drukte van het centrum en het verkeer. Zeker tijdens de coronapandemie werden de vele wandel- en fietsdoorsteken (her)ontdekt door Mallenaren.

Hoe?
Eerst brengen we de trage wegen van Malle in kaart. Dat doen we samen met de mobiliteitsraad van Malle (MORAMA). Waar bevinden ze zich? Hoe zien ze eruit? Worden ze nog gebruikt? Zijn ze toegankelijk? De inventarisatie leidt tot een trage wegenkaart, waarop alle weggetjes staan aangeduid. Onderaan deze pagina kan je de overzichtskaart downloaden. Je vindt ook aparte kaarten voor West- en Oostmalle die je op A3-formaat kan afdrukken. Handig als je zelf op pad wil gaan om nog extra trage wegen in jouw buurt te gaan ontdekken. Als je zo'n trage wegverbinding ontdekt die nog niet op de kaart staat, kan je dat laten weten via openbarewerken@malle.be

Na deze grondige inventarisatie bekijken we voor welke trage wegverbindingen het nuttig is om ze van een naam te voorzien. Door ze een naam toe te kennen, die op specifieke herkenbare bordjes wordt aangegeven, willen we de trage wegen het statuut geven dat ze verdienen. We voorzien ook waar nodig beperkt infrastructureel onderhoud, zonder de eigenheid van de weg te veranderen. 

Welke trage wegen?

Binnen het proefproject worden volgende vijf trage wegen van een naam voorzien:

  • Verbinding tussen Smekenstraat en Blijkerijstraat naast Immaculata
  • Verbinding tussen Akkerstraat en Steenovenstraat
  • Verbinding tussen Moerdreef en Hallebaan
  • Verbinding tussen Sint Pauluslaan en Wijngaardstraat
  • Verbinding tussen Schapenstraat en Steenovenstraat

En nu?
De naamgeving van een (trage) weg verloopt niet zonder slag of stoot en moet een hele procedure doorlopen. De Heemkundige Kring selecteerde twee alternatieve namen voor deze wegverbindingen, maar de finale keuze laten we aan jullie. Het gemeentebestuur wenst haar inwoners immers maximaal te betrekken bij haar beleid en dus ook bij de naamgeving van de trage wegen. 

Van 1 juni tot en met 18 juni kan jij op ons participatieplatform denkmee.malle.be je stem uitbrengen en mee de naam van de trage weg(en) van jouw keuze bepalen. 

Tot slot
Van zodra we voor iedere trage weg de naamswinnaar kennen, gaan we verder aan de slag en doorlopen we de rest van de procedure, waarbij de naam definitief wordt vastgelegd door de gemeenteraad. Zo kunnen we tegen het weekend van de trage weg in oktober 2021 de eerste naambordjes in Malle plaatsen. 

Benieuwd om te zien welke namen als winnaars uit de bus komen? Hou dan zeker onze communicatiekanalen goed in de gaten of wandel tijdens het weekend van de trage weg mee langs deze trage wegverbindingen. 

Meer info
dienst infrastructuur en mobiliteit
03 310 05 45
openbarewerken@malle.be